سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراضات آمریکا / در منطقه خودمختار «سیاتل» چه می گذرد؟

پایگاه اینترنتی روزنامه گاردین: معترضان آمریکایی بخش هایی از سیاتل را به تصرف درآورده و با گذاشتن موانع جاده ای منطقه خودمختار در سیاتل تشکیل دادند. 1399/04/03