سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

آمریکا در آتش و خشم / اعتراضات ضدنژادپرستی ادامه دارد

اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا از دوشنبه هفته گذشته و بعد از انتشار ویدئویی آغاز گردید که در آن یک افسر پلیس، با زانوی خود آنقدر به گردن «جورج فلوید» سیاه پوست فشار آورد که راه نفس کشیدن بر او تنگ و در نهایت خفه شد. در واکنش به این اقدام نژادپرستانه، دامنه اعتراضات به سراسر ایالات متحده کشیده شد تا آنجا که اکنون در ۲۵ شهر آمریکا حکومت نظامی برقرار است. 1399/03/11