سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

جریان زندگی در افغانستان

هرچند ناامنی‌ها در افغانستان پایانی ندارد و جنگ همچنان در چهارگوشه افغانستان جریان دارد، اما زندگی روزمره مردم هم در جریان است. در اینجا تصاویر گوشه‌هایی از زندگی روزمره مردم افغانستان را مشاهده می‌کنید. 1399/02/16