سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اقامه نماز در کنار کعبه با حفظ فاصله اجتماعی

عربستان سعودی اجازه داده است تعداد محدودی از مردم در ماه مبارک رمضان در مسجد کعبه نماز بخوانند. 1399/02/11