سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تصاویری از قطب جنوب

تصاویری از قطب جنوب که از عرشه کشتی تحقیقاتی ناوگان بالتیکی «ادمیرال ولادیمیر» در زمان حرکت به سمت ایستگاه قطب جنوب « بلینسگاوزن»مشاهده می کنید. 1398/12/27