سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

شادی مردم سوریه بعد از آزادسازی کامل حلب توسط ارتش

ارتش سوریه که موفق شد روز گذشته امنیت کل شهر حلب را با آزادی چند نقطه غربی آن تأمین کند، در عملیات چند روز گذشته توانسته بیش از صد منطقه را در غرب و جنوب این استان آزاد کند. 1398/11/28