سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ایران زمستانی - بارش برف و برودت هوا در اردبیل

بارش برف اردبیل را سفید پوش کرد. در پی ادامه بارش و برودت هوا مدارس اردبیل امروز دوشنبه تعطیل شدند. 1398/11/21