سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها علیه «معامله قرن» ترامپ

اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها علیه «معامله قرن» ترامپ 1398/11/19