سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

آخرین خورشید گرفتگی سال 2019 میلادی

خورشیدگرفتگی یا کُسوف هنگامی رخ می‌دهد که سایه ماه بر بخشی از زمین بیفتد و در نتیجه در قسمت‌هایی از کره زمین، قرص ماه قسمتی از قرص خورشید یا تمامی آن را از دید ناظر زمینی بپوشاند. 1398/10/05