سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رژه افتخاری به مناسبت تاجگذاری امپراتور ژاپن

به تماشای رژه افتخاری به مناسبت تاجگذاری امپراتور ژاپن به روایت تصویر می‌نشینیم. در گالری امروز، جالب ترین عکس ها از مراسم تاج‌گذاری ناروهیتوُ، امپراتور تازه ژاپن، تقدیم می‌شود. ناروهیتو به‌طور رسمی جای پدر خود را گرفته است که چندی پیش از این مقام کناره‌گیری کرد و اکنون «امپراتور بازنشسته» ژاپن است. امپراتور ناروهیتوُ پس از جلوس سوگند یاد کرد و ابراز امیدواری نمود کشورش «همچنان به تحقق صلح و دوستی در جامعه بین‌الملل یاری برساند و از طریق خردورزی و با کوشش بی‌وقفه به بنای رفاه و سعادت نوع بشر کمک کند. 1398/08/20