سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ادامه اعتراضات و آشوب در شیلی

سه هفته از آغاز اعتراضات در ۱۸ اکتبر می‌گذرد و جنبش خشم معترضان علیه سباستین پینیه را، رئیس جمهور لیبرال شیلی فروکش نکرده و حتی ناآرامی‌ها به مناطق آرام پایتخت هم کشیده شده است. بنابر اعلام شهرداری سانتیاگو حدود ۷۵ هزار نفر در میدان ایتالیا تجمع کردند. درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس در حوالی همین میدان رخ داد و طی آن بخشی از دانشگاه پدرو دو والدیویا که یک دانشگاه خصوصی است، به آتش کشیده شد. شهرداری اعلام کرد آشوب‌ها پس از تظاهرات با تخریب موانع آغاز شد. شاهدان به رسانه‌های محلی اعلام کردند آتش سوزی در ساختمان دانشگاه در حالی آغاز شد که معترضان در مقابله با یگان‌های ضد شورش موانع موجود در اطراف دانشگاه را به آتش کشیدند. 1398/08/18