سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

تظاهرات اعتراضی در لبنان

تظاهرات اعتراضی در لبنان که جرقه‌اش لایحه پیشنهادی دولت برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی بود، به مناطقی کشیده شد که پیشتر کمتر شاهد اعتراض بود. 1398/07/30