سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

خشونت و درگیری در چهارمین شب تجمع جدایی‌طلبان کاتالان در اسپانیا

جدایی‌طلبان در ایالت کاتالونیا در شمال‌شرق اسپانیا، در چهارمین شب پیاپی از تجمعات خود در بارسلون، با پلیس درگیر شدند؛ اعتراض به احکام زندان برای رهبران جدایی‌طلب به دور تازه‌ای از تظاهرات در این منطقه انجامیده‌است. دادگاه عالی اسپانیا در ۲۲ مهر ماه ۹ تن از رهبران جدایی‌طلبان کاتالان را به ۹ تا ۱۳ سال زندان محکوم کرد. صدها تن از جوانان هوادار جدایی این منطقه از اسپانیا، شب پنج‌شنبه ۲۵ مهر ماه، بار دیگر راهی خیابان‌ها شده، در مناطق مرکزی بارسلون آتش افروخته و خیابان‌ها را مسدود کرده‌اند. برخی از جدایی‌طلبان معترض به‌سوی نیروهای پلیس مواد آتش‌زا پرتاب کرده‌اند. بنا بر گزارش‌ها چند صد تن از حامیان اتحاد اسپانیا نیز در بارسلون تجمع کرده‌اند. نیروهای پلیس تلاش کرده‌اند تا دو گروه را از هم جدا کنند، و جلوی بروز درگیری‌های بیشتر را بگیرند. 1398/07/26