سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

زندگی تحت محاصره در کشمیر

کشمیر در محاصره کامل نیروهای نظامی هند است. مردم مسلمان این منطقه تقریباً در خانه‌های خود محبوس هستند. بیماران و کودکان وضعیت بدتری دارند چرا که امکان دسترسی به امکانات درمانی درحالی که هزاران سرباز خیابان‌ها و معابر را اشغال کرده‌اند، به سختی امکان‌پذیر است. دولت تندروی هندو در دهلی نو با ادعای یکپارچه کردن کشور و قانون اساسی، خودمختاری نصفه و نیمه کشمیر را از بین برده و صدها فعال سیاسی این منطقه هیمالیایی را به زندان انداخته است. 1398/06/27