سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

مراسم شیرخوارگان حسینی در ورزشگاه آزادی تهران

همزمان با اولین جمعه ماه محرم بزرگترین اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی در سراسر استان‌های ایران شکل گرفت. 1398/06/16