سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

صحن حرم امام حسین قرمز پوش شد

صحن حرم مطهر امام حسین(ع) به منظور استقبال از جمعیت میلیونی زائران و عزاداران محرم و اربعین و تسهیل تردد با فرش قرمز مفروش شد. 1398/06/14