سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

گاو بازی در اسپانیا، خطرناک ترین جشن خیابانی دنیا

جشنواره گاو بازی سان فرمین که ۹ روز به طول می‌انجامد، در شهر پامپلونای اسپانیا آغاز شده این جشنواره هرساله تعداد زیادی مصدوم به جای می‌گذارد. 1398/04/18