سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتصاب و تظاهرات زنان سوئیسی علیه برده‌داری

زنان سوئیس جمعه ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹/ ۲۴ خرداد ۹۸ با خواست پایان خشونت و برده‌داری علیه زنان‌، اعتصاب و تظاهرات کردند. طی ۱۰ سال گذشته، هر سال به طور متوسط ۲۵ نفر در نتیجه خشونت خانگی در سوئیس کشته شده‌اند. ۷۵ درصد قربانیان زن و دختر بودند. زنان بیشتر از مردان قربانی اشکال دیگر خشونت و شایع‌ترین آن انواع خشونت خانگی نیز هستند. زنان و دختران خارجی در سوئیس بیش از دو برابر زنان سوئیسی در معرض خشونت خانگی از طرف شریک زندگی خود هستند. 1398/03/25