سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اقامه نماز حاج قاسم در کنار کودکان

به تازگی تصویری منتشر شده از نماز خواندن شهید قاسم سلیمانی که در کنار کودکان است. به گزارش الوقت، تصویری از حاج قاسم در حال اقامه نماز در کنار کودکان را ببینید. 1403/04/12