سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

شکنجه وحشتناک رئیس بیمارستان شفاء غزه در زندان‌های اسرائیل

جزئیات تکان دهنده شکنجه رئیس بیمارستان شفاء غزه توسط اسرائیلی ها را از زبان دکتر بلال عزام، عضو تیم پزشکی اعزامی اردن را برای نخستین بار ببینید. به گزارش الوقت، دکتر بلال عزام، عضو تیم پزشکی اعزامی اردن به غزه توضیح داد: دو دستان دکتر محمد ابوسلمیه، رئیس بیمارستان شفاء را در زندان شکستند و او را با زنجیر بر گردنش چهار دست و پا می‌کشیدند و مجبورش می‌کردند مثل حیوانات جلوی همه غذا بخورد؛ چرا؟! فقط برای اینکه می‌خواست تا آخرین لحظه پیش بیمارانش در بیمارستان بماند. 1402/11/24