سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اهتزاز پرچم فلسطین بر فراز برج پیزا

ویدئویی از پرچم برافراشته فلسطین در برج پیزای ایتالیا به نشانه حمایت از غزه ببینید. 1402/08/27