سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

لحظه فروريختن سیلوهای گندم بیروت

بنابر گزارش پایگاه النشره، بخش های دیگری از سیلوهای گندم آسیب دیده از انفجار سال ۹۹ بندر بیروت روز یکشنبه فروریخت. وزارت بهداشت لبنان پیشتر نسبت به ریزش این سیلوها هشدار و دستورالعمل های بهداشتی برای مقابله با پیامدهای آن را به شهروندان لبنانی اعلام کرده بود. 1401/05/10