سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

خبرنگار العالم فاش کرد؛ جزئیات دقیق شلیک نظامی صهیونیست به خبرنگار فلسطینی

خبرنگار العالم در رام الله گزارش داد، احترام به پیشه خبرنگاری و پایبندی به دموکراسی و آزادی بیان، دروغ بزرگی است که رژیم صهیونیستی مدعی آن است. خبرنگار العالم تصریح کرد، در تماس یا همراهان و همکاران شیرین ابو عاقله خبرنگار زن فلسطینی شبکه الجزیره قطر– که در لحظه شهادت در کنار او بودند – همه آنها تأکید کرده اند که قتل وی با خونسردی انجام شده است. آنها مستقیما خبرنگار الجزیره را هدف قرار دادند و هیچ تصادف و اشتباهی در کار نبوده است. 1401/02/23