سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

زخمی شدن چند پلیس اسرائیلی در عملیات شهرک شوهام

یک فلسطینی دیشب با خودرو، چند پلیس صهیونیست را در نزدیکی شهرک اسرائیلی «شوهام» واقع در مرکز فلسطین اشغالی زخمی کرد. 1401/02/16