سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

نمایش اقتدار یمنی ها این بار در دریا

- دولت نجات ملی یمن با اعلام توقیف یک کشتی حامل تسلیحات نظامی در سواحل الحدیده هم اقتدار خود دردریا را به رخ دشمنان کشید و هم نشان داد برای مقابله با هر تجاوزی در هر سطح و هر منطقه ای اعم از هوا، دریا و زمین کاملا امادگی دارد. - این اقدام اماراتی اگر چه کوشش می شود با ادعای انتقال تجهیزات پزشکی توجیه شود و در واقع قصد فریب و منحرف کردن افکار عمومی جهان از نقش همچنان تجاوزکارانه امارات در یمن را پیجویی میکند اما با انتشار تصاویری کامل، متنوع و پرحجم از سوی انصار الله و از متن کشتی ناکام ماند. - این کشف جدید یمنی در واقع نشان داد امارات علی رغم ادعای عقب نشینی از یمن و تصریح بر آن، همچنان در صف دشمنان ملت یمن و در کنار رژیم سعودی مشغول به فعالیت و توطئه است. 1400/10/24