سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

زباله‌گردی نظامیان صهیونیست در مرز لبنان

انتشار فیلمی از نظامیان صهیونیست در شهرک صهیونیستی «شتولا» واقع در مرز فلسطین اشغالی و لبنان در مجاورت شهرک عیتا الشعب که در حال زباله‌گردی و جمع‌آوری ضایعات در میان زباله‌ها هستند، مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. 1400/10/21