سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

چه به تنهایی و چه همه با هم نمی‌توانیم با ایران مقابله کنیم!

کشورهای خلیج فارس چه به تنهایی و چه همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند/هر چقدر ناوگان دریایی دیگر کشورها را به خلیج فارس بیاوریم بدون مذاکره و تفاهم با ایران نمی‌توان امنیت این منطقه را تامین کرد. 1400/10/16