سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

وضعیت پناهجویان افغان‌ در آمریکا

پناهجویان افغان‏، دوره‌ای پر چالش را در آمریکا سپری می‌کنند 1400/08/28