سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

امارات تعهد داده‌ علیه ایران اقدام نکند

امارات به ایران تعهد داده‌ از خاک این کشور علیه ایران استفاده نشود 1400/08/25