سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

اعتراف جمهوری باکو: اسرائیل در حالتجهیز ارتش ما است!

ماهر علیف، سفیر باکو در امارات:روابط اقتصادی و نظامی خوبی با اسرائیل داریم/اسرائیل در حال تجهیز و بازسازی ارتش ما است/با همکاری اسرائیل کارخانه هایی برای تولید سلاح ساخته‌ایم... 1400/07/21