سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

شبکه سعودی:آمریکا و اسرائیل دربرابر ایران کاری نمی توانند انجام دهند!

اعتراف کارشناس شبکه سعودی اینترنشنال به اقتدار ایران؛ آمریکا و اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی و قدرت هسته ای آن هیچ کاری نمی توانند انجام دهند! 1400/07/17