سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

افشاگری: آمریکایی ها به عنوان نیروی هوایی داعش عمل می‌کنند!

🔺افشاگری مجری سرشناس شبکه راشاتودی: آمریکایی ها به عنوان نیروی هوایی داعش عمل می‌کنند تا دوباره داعش را زنده کنند! 🔹"ریچارد مدهرست" مجری انگلیسی شبکه راشاتودی در واکنش به حملات آمریکا به سوریه و عراق گفت: 🔹"همگی می دانیم چگونه آمریکا گروه هایی مانند القاعده را تأسیس کرد؛ آمریکا به دنبال این است که کشورهایی مانند ایران، عراق و سوریه را به ناامنی بکشاند؛ بایدن هیچ تفاوتی با ترامپ نخواهد داشت" 1400/04/25