سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

سفر به درون آفریقا / چوپانان قبیله فولانی

مردمان فولانی در مجموع با جمعیتی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر یکی از بزرگترین گروه‌های قومی مذهبی مسلمان در آفریقای غربی هستند. دامپروری و چوپانی شغل اصلی مردان پرجمعیت‌ترین قوم کوچ نشین دنیا است، دام نقش مهمی در زندگی این مردم دارد. 1399/10/24