سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

رژه نظامی با شکوه کره شمالی در شب

رژه نظامی با شکوه کره شمالی در شب 1399/07/21