سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

لبنان، پس از انفجار بزرگ بیروت

در اثر انفجار بیروت تاکنون مرگ بیش از ۱۳۷ تن و زخمی شدن بیش از ۵۰۰۰ نفر تأیید شده است. این انفجار نیمی از شهر بیروت را تحت تأثیر قرار داده و حدود ۳۰۰ هزار نفر را بی خانمان کرده است. 1399/05/17