سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

ایران / «صنایع دستی» هنر دل و دست در زنجان

صنایع دستی زنجان در کنار دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این استان، تجلی مهارت، ذوق و اندیشه هنرمندان و صنعت گرانی است که از گذشته‌های دور با آفرینش‌های خود روح و هویت فرهنگی این دیار را در آثار خود به نمایش گذاشته‌اند. 1399/03/18