سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

زیباترین رودخانه‌های جهان

چهاردهم ماه مارس «روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه‌ها و مقابله با سد سازی» نام گرفته و هزاران نفر از مردم در سراسر دنیا این روز را برای یادآوری اهمیت رودخانه‌ها و تشکر از کسانی که برای حفاظت از آنها تلاش می‌کنند، گرامی داشته و برای پیروزی‌هایی مانند حذف سدها و بازسازی رودخانه‌ها جشن می‌گیرند. 1398/12/24

رودخانه یانگ تسه در اورآسیا

رودخانه فوتالهوفو در آرژانتین

رودخانه آخرون

رودخانه سوچا در اسلووانی

رودخانه نیل در آفریقا

رودخانه گنگ هندوستان

رودخانه ولگا در روسیه

رودخانه رنگین کمان کانو کریستال در کلمبیا

رودخانه مکونگ در جنوب شرق آسیا

رودخانه دوئرو اسپانیا

رودخانه نگو دونگ در ویتنام

رودخانه زامبزی و آبشار ویکتوریا در آفریقا

رودخانه شپره که آغازش در سرزمین چک است

رودخانه آمازون

رودخانه دانوب در اروپا