سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

در اجلاس داووس/ سران در داخل، معترضان در خارج

هم زمان با برگزاری پنجاهمین اجلاس داووس صدها نفر علیه کاپیتالیسم و سیاست‌های قدرت‌های جهانی اعتراض کردند. 1398/11/02