سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

بازدید کیم جونگ اون از جدیدترین تسلیحات نظامی کره شمالی

بازدید کیم جونگ اون از مجتمع های صنایع نظامی کره شمالی از جمله روند ساخت تسلیحات انفرادی و راکت اندازهای چندگانه ۲۴۰ میلیمتری جدید که طی دو روز گذشته رونمایی و آزمایش شدند. 1403/02/25