سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

پاریس در حال غرق شدن زیر زباله

همزمان با اعتصاب کارکنان خدمات شهری پاریس در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی، خیابان‌های پاریس، پایتخت فرانسه، شاهد انباشت هزاران تن زباله شهری است. 1401/12/24