سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

فریاد تظاهرات کنندگان بحرینی در خیابانها: "هرتزوگ" برو گمشو

شهروندان بحرینی در محکومیت سفر فردا یکشنبه رئیس رژیم صهیونیستی به کشورشان تظاهرات کرده و تاکید کردند که خاک بحرین جایی برای صهیونیستها نیست. به گزارش ایرنا، مردم شرافتمند بحرین بار دیگر بر مخالفت خود با عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی تاکید کرده و با برگزاری تظاهرات در چند منطقه، سفر "اسحاق هرتزوگ" رئیس رژیم صهیونیستی به منامه را محکوم کردند. منطقه ستره بحرین شاهد تظاهرات گسترده ای در خیابان اصلی در محکومیت این سفر و مخالف با عادی سازی روابط با قاتلان ملت فلسطین بود. 1401/09/12