سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

وزیر دفاع روسیه به بازدید سلاح‌های ایرانی رفته است!

در میانه تعمیق شراکت نظامی تهران و مسکو، وزیر دفاع روسیه به بازدید سلاح‌های ایرانی رفته است. 1402/07/03